print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Tielrode

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Oost−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Sint−Niklaas Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 939 894 1833
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek Bevolkingsdichtheid: 232 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Land van Waas
Bevaarbare waterlopen: Durme en Schelde  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Temse)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 4 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Elversele, Hamme, Sint−Niklaas (Saint−Nicolas), Temse (Tamise) en Weert