print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Ternat

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Brabant   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Brussel Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1293 1206 2499
Landbouwstreek: Zandleemstreek Bevolkingsdichtheid: 260 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Pajottenland (rand)
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 1 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Asse, Essene, Schepdaal, Sint−Katherina−Lombeek, Sint−Martens−Bodegem, Sint−Ulriks−Kapelle en Wambeek