print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Teralfene

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Brabant   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Brussel Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 869 738 1607
Landbouwstreek: Zandleemstreek Bevolkingsdichtheid: 655 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Dender  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Denderleeuw)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 2 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Denderleeuw, Essene, Hekelgem, Liedekerke en Sint−Katherina−Lombeek