print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Temse

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Oost−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Sint−Niklaas Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 5836 5818 11654
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek Bevolkingsdichtheid: 498 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Land van Waas
Bevaarbare waterlopen: Schelde  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Tamise Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Bazel, Bornem, Haasdonk, Hingene, Sint−Niklaas (Saint−Nicolas), Steendorp, Tielrode en Weert