print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Beverst

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Limburg   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Tongeren Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 466 453 919
Landbouwstreek: Kempen (gelegen op de grens van) Bevolkingsdichtheid: 93 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Haspengouw (rand)
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Bilzen, Diepenbeek, Genk en Hoeselt