print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Steenkerke

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: West−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Veurne Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 431 425 856
Landbouwstreek: Polders Bevolkingsdichtheid: 72 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Veurne − Lo (Lovaart)  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Avekapelle)
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 2 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Avekapelle, Bulskamp, Eggewaartskapelle, Veurne (Furnes) en Wulveringem