print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Soye

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Namen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Namen Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 390 422 812
Landbouwstreek: Condroz Bevolkingsdichtheid: 106 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Samber  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Franière)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 1.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Floreffe, Floriffoux, Franière, Mornimont, Spy en Temploux