print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Bevere

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Oost−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Oudenaarde Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 875 875 1750
Landbouwstreek: Zandleemstreek Bevolkingsdichtheid: 268 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Schelde  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Oudenaarde)
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Eine, Leupegem, Melden, Moregem, Ooike, Oudenaarde (Audenarde) en Petegem−aan−de−Schelde