print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Slijpe

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: West−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Oostende Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 659 686 1345
Landbouwstreek: Polders Bevolkingsdichtheid: 77 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Plassendale − Nieuwpoort  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Snaaskerke)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 4.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Leffinge, Mannekensvere, Middelkerke, Schore, Sint−Pieters−Kapelle, Westende, Wilskerke en Zevekote