print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Betekom

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Brabant   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Leuven Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1038 1090 2128
Landbouwstreek: Kempen Bevolkingsdichtheid: 176 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Demer  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Aarschot)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 5.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Aarschot, Baal, Begijnendijk, Gelrode, Rotselaar, Tremelo en Werchter