print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Sint−Kruis

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: West−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Brugge Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1490 1410 2900
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek Bevolkingsdichtheid: 172 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Gent − Oostende en kanaal Brugge − Sluis  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Brugge)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 2.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Assebroek, Brugge (Bruges), Damme, Koolkerke, Moerkerke, Oedelem en Sijsele