print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Sint−Job−in−'t−Goor

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Antwerpen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Antwerpen Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 255 265 520
Landbouwstreek: Kempen Bevolkingsdichtheid: 73 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Antwerpen − Turnhout (via Sint−Job)  Spoorwegstations: Geen
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 6.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: 's Gravenwezel, Brasschaat, Brecht, Schilde en Schoten