print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Sint−Huibrechts−Lille

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Limburg   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Maaseik Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 447 483 930
Landbouwstreek: Kempen Bevolkingsdichtheid: 71 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Maas − Schelde  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 2 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Achel, Hamont, Kaulille en Neerpelt