print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Sint−Gillis−bij−Dendermonde

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Oost−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Dendermonde Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 2338 2187 4525
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek Bevolkingsdichtheid: 426 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Land van Dendermonde/Klein-Brabant
Bevaarbare waterlopen: Dender  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Dendermonde)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 1 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Appels, Baasrode, Denderbelle, Dendermonde (Termonde), Lebbeke en Oudegem