print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Sint−Andries

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: West−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Brugge Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1876 1802 3678
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek Bevolkingsdichtheid: 176 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Gent − Oostende en Blankenbergse Vaart  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Brugge)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 3 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Brugge (Bruges), Loppem, Meetkerke, Sint−Michiels, Sint−Pieters−op−de−Dijk, Snellegem, Varsenare en Zedelgem