print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Sint−Amandsberg

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Oost−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Gent Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 5629 6598 12227
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek Bevolkingsdichtheid: 1743 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Schelde  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Gent)
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Destelbergen, Gent (Gand), Gentbrugge en Oostakker