print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Sclayn

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Namen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Namen Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1026 1071 2097
Landbouwstreek: Condroz Bevolkingsdichtheid: 159 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Maas  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Vezin ("Sclaigneaux"))
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Andenne, Haltinne, Mozet, Namêche, Seilles, Thon en Vezin