print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Schoten

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Antwerpen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Antwerpen Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 2051 1959 4010
Landbouwstreek: Kempen Bevolkingsdichtheid: 135 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Maas − Schelde en kanaal Antwerpen − Turnhout (via Sint−Job)  Spoorwegstations: Geen
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: 's Gravenwezel, Brasschaat, Deurne, Ekeren, Merksem, Sint−Job−in−'t−Goor en Wijnegem