print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Schore

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: West−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Oostende Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 205 237 442
Landbouwstreek: Polders Bevolkingsdichtheid: 66 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: IJzer  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Pervijze)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 5.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Keiem, Leke, Mannekensvere, Pervijze, Ramskapelle, Sint−Pieters−Kapelle, Slijpe en Stuivekenskerke