print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Schelle

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Antwerpen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Antwerpen Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1089 1010 2099
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek Bevolkingsdichtheid: 268 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Rupel en Schelde  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Hemiksem)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 1 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Aartselaar, Bazel, Hemiksem, Hingene en Niel