print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Sars−la−Bruyère

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Henegouwen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Bergen Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 361 347 708
Landbouwstreek: Leemstreek Bevolkingsdichtheid: 85 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Geen (dichtste station Blaregnies)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 4 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Grensgemeente: Sars−la−Bruyère is een grensgemeente met Frankrijk
Aangrenzende gemeenten: Blaregnies, Blaugies, Eugies, Genly en Quévy−le−Petit