print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Samrée

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Luxemburg   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Marche−en−Famenne Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 470 448 918
Landbouwstreek: Ardennen Bevolkingsdichtheid: 24 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Geen
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 9 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Dochamps, La Roche−en−Ardenne, Marcourt, Mont, Ortho, Tailles en Wibrin