print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Saint−Ghislain

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Henegouwen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Bergen Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1907 2015 3922
Landbouwstreek: Zandleemstreek Bevolkingsdichtheid: 988 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Mons − Condé  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Ja
Aangrenzende gemeenten: Baudour, Boussu, Hornu, Quaregnon, Tertre en Wasmuel