print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Saint−Géry

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Brabant   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Nijvel Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 253 265 518
Landbouwstreek: Leemstreek Bevolkingsdichtheid: 147 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Geen (dichtste station Chastre-Villeroux-Blanmont ("Chastre"))
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Chastre−Villeroux−Blanmont, Cortil−Noirmont, Gentinnes, Grand−Manil en Sombreffe