print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Saint−Gérard

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Namen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Namen Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 854 908 1762
Landbouwstreek: Condroz Bevolkingsdichtheid: 66 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Entre-Sambre-et-Meuse
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Arbre, Bioul, Denée, Fosses−la−Ville, Graux, Lesve, Mettet en Sart−Saint−Laurent