print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Sainte−Marie−Chevigny

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Luxemburg   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Neufchâteau Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 419 410 829
Landbouwstreek: Ardennen Bevolkingsdichtheid: 28 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 2 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Bras, Freux, Juseret, Longlier, Morhet, Nives, Remagne en Saint−Pierre