print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Berlaar

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Antwerpen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Mechelen Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 2128 2117 4245
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek Bevolkingsdichtheid: 189 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Grote Nete  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 2 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Beerzel, Gestel, Itegem, Kessel, Koningshooikt, Lier (Lierre) en Putte