print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Rumst

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Antwerpen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Antwerpen Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 2098 2043 4141
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek Bevolkingsdichtheid: 478 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Beneden Nete en Rupel  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Duffel)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 5.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Duffel, Heindonk, Reet, Sint−Katelijne−Waver, Terhagen, Waarloos en Walem