print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Bergilers

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Luik   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Borgworm Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 427 372 799
Landbouwstreek: Leemstreek Bevolkingsdichtheid: 140 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Haspengouw
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Geen
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Grandville, Heers, Hodeige, Lantremange, Opheers en Pousset