print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Ronsele

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Oost−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Gent Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 215 195 410
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek Bevolkingsdichtheid: 163 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Meetjesland
Bevaarbare waterlopen: Afleidingskanaal van de Leie (Schipdonkkanaal) en Lievekanaal  Spoorwegstations: Geen
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 2 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Oostwinkel en Zomergem