print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Roesbrugge−Haringe

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: West−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Ieper Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 994 1008 2002
Landbouwstreek: Zandleemstreek Bevolkingsdichtheid: 168 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: IJzer  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Poperinge)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 9 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Grensgemeente: Roesbrugge−Haringe is een grensgemeente met Frankrijk
Aangrenzende gemeenten: Beveren, Proven, Stavele en Watou