print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Roclenge−sur−Geer

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Limburg   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Tongeren Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 564 590 1154
Landbouwstreek: Leemstreek Bevolkingsdichtheid: 440 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Haspengouw
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Geen
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Rukkelingen−aan−de−Jeker Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Bassenge (Bitsingen), Boirs, Houtain−Saint−Siméon, Millen en Val−Meer