print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Reppel

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Limburg   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Maaseik Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 164 133 297
Landbouwstreek: Kempen Bevolkingsdichtheid: 44 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Geen
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 2.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Beek, Bocholt, Ellikom, Gerdingen en Grote−Brogel