print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Remagne

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Luxemburg   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Neufchâteau Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 271 234 505
Landbouwstreek: Ardennen Bevolkingsdichtheid: 23 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Geen (dichtste station Sainte-Marie-Chevigny ("Wideumont"))
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 8 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Freux, Moircy, Morhet, Sainte−Marie−Chevigny en Tillet