print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Rekem

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Limburg   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Tongeren Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 857 714 1571
Landbouwstreek: Kempen (gelegen op de grens van) Bevolkingsdichtheid: 100 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Maastricht − Den Bosch (Zuid−Willemsvaart)  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Lanaken)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 7 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Boorsem, Lanaken, Neerharen, Opgrimbie en Uikhoven