print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Ravels

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Antwerpen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Turnhout Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 544 479 1023
Landbouwstreek: Kempen Bevolkingsdichtheid: 44 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Dessel − Turnhout  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Weelde ("Weelde-Merkplas"))
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 5.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Grensgemeente: Ravels is een grensgemeente met Nederland
Aangrenzende gemeenten: Arendonk, Oud−Turnhout, Turnhout en Weelde