print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Quaregnon

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Henegouwen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Bergen Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 7828 7453 15281
Landbouwstreek: Leemstreek (gelegen op de grens van) Bevolkingsdichtheid: 1682 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Borinage (kerngebied)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Mons − Condé  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 1 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Baudour, Flénu, Jemappes, La Bouverie, Pâturages, Saint−Ghislain, Wasmes en Wasmuel