print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Profondeville

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Namen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Namen Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 439 483 922
Landbouwstreek: Condroz Bevolkingsdichtheid: 130 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Entre-Sambre-et-Meuse
Bevaarbare waterlopen: Maas  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 2 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Bois−de−Villers, Godinne, Lustin, Rivière en Wépion