print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Pont−à−Celles

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Henegouwen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Charleroi Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 2406 2278 4684
Landbouwstreek: Leemstreek Bevolkingsdichtheid: 322 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Brussel − Charleroi  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 1 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Courcelles, Gouy−lez−Piéton, Luttre, Obaix, Seneffe en Viesville