print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Bellingen

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Brabant   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Brussel Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 318 285 603
Landbouwstreek: Leemstreek Bevolkingsdichtheid: 150 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Pajottenland (rand)
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Geen (dichtste station Beert-Bellingen)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 4 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Beert (Brages), Lembeek, Pepingen en Saintes (Sint−Renelde)