print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Piétrebais

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Brabant   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Nijvel Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 493 482 975
Landbouwstreek: ZandLeemstreek (gelegen op de grens van) Bevolkingsdichtheid: 125 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Haspengouw (rand)
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Geen
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 2.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Biez, Bossut−Gottechain, Dongelberg, Lathuy, Mélin (Malen), Nodebais, Roux−Miroir en Tourinnes−la−Grosse (Deurne)