print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Petegem−aan−de−Leie

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Oost−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Gent Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1216 1177 2393
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek Bevolkingsdichtheid: 253 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Leie  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Astene, Deinze, Kruishoutem, Machelen en Nazareth