print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Pervijze

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: West−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Veurne Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 661 691 1352
Landbouwstreek: Polders Bevolkingsdichtheid: 111 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: IJzer  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Avekapelle, Eggewaartskapelle, Lampernisse, Ramskapelle, Schore, Stuivekenskerke en Veurne (Furnes)