print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Bekkevoort

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Brabant   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Leuven Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 879 783 1662
Landbouwstreek: Zandleemstreek Bevolkingsdichtheid: 84 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Hageland
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Geen
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Kaggevinne−Assent, Kapellen, Kersbeek−Miskom, Molenbeek−Wersbeek, Scherpenheuvel (Montaigu), Tielt en Waanrode