print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Ophoven

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Limburg   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Maaseik Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 724 671 1395
Landbouwstreek: ZandLeemstreek (gelegen op de grens van) Bevolkingsdichtheid: 107 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Maas  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Maaseik)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 4 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Grensgemeente: Ophoven is een grensgemeente met Nederland
Aangrenzende gemeenten: Kessenich, Kinrooi, Maaseik en Neeroeteren