print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Opdorp

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Oost−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Dendermonde Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 649 600 1249
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek Bevolkingsdichtheid: 247 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Land van Dendermonde/Klein-Brabant
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Geen (dichtste station Buggenhout)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 2.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Buggenhout, Lippelo, Malderen en Sint−Amands