print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Adinkerke

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: West−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Veurne Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1454 1360 2814
Landbouwstreek: Duinen & polders Bevolkingsdichtheid: 135 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Nieuwpoort − Duinkerke  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Kustgemeente: Adinkerke is een Kustgemeente
Grensgemeente: Adinkerke is een grensgemeente met Frankrijk
Aangrenzende gemeenten: De Moeren, Koksijde en Veurne (Furnes)