print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Aalbeke

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: West−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Kortrijk Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 969 867 1836
Landbouwstreek: ZandLeemstreek (gelegen op de grens van) Bevolkingsdichtheid: 257 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 1.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Lauwe, Marke, Mouscron (Moeskroen), Rekkem en Rollegem