print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Oostham

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Limburg   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Hasselt Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 630 581 1211
Landbouwstreek: Kempen Bevolkingsdichtheid: 74 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Dessel − Hasselt  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 1 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Balen, Beverlo, Heppen, Kwaadmechelen, Olmen, Paal en Tessenderlo