print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Beho

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Luxemburg   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Bastenaken Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 738 712 1450
Landbouwstreek: Ardennen (gelegen op de grens van) Bevolkingsdichtheid: 43 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Geen (dichtste station Limerlé ("Gouvy"))
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Grensgemeente: Beho is een grensgemeente met Duitsland en Groothertogdom Luxemburg
Aangrenzende gemeenten: Bovigny, Limerlé en Petit−Thier